Shtëpia / Politika / VENDIMI: Qeveria jep 33 milionë lekë për Emergjencat Civile

VENDIMI: Qeveria jep 33 milionë lekë për Emergjencat Civile

Në mbledhjen e fundit të qeverisë “Rama 2”, Këshilli i Ministrave ka miratuar një shtesë fondi prej 33 milionë lekësh për Emergjencat Civile.

Shuma rishpërndahet në mënyrë të tillë, i hiqet programit “Forcat e luftimit” për të kaluar te Emergjencat Civile.

Muaji gusht ka qenë tepër intensiv për strukturën e Emergjencave Civile, si pasojë e vatrave të zjarrit që përfshinë vendin nga jugu në veri, teksa një pjesë janë akoma aktive.

Vendimi:

RISHPËRNDARJE FONDESH NË BUXHETIN E VITIT 2021, MIRATUAR PËR MINISTRINË E MBROJTJES

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të shkronjës “a”, të nenit 44, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Në buxhetin e vitit 2021, miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes, të bëhet rishpërndarje e fondeve ndërmjet programeve buxhetore, si më poshtë vijon:

  1. a) Në programin buxhetor “Emergjencat civile” 10910 të shtohet fondi prej 33 000 000 (tridhjetë e tre milionë) lekësh në shpenzimet korente;
  2. b) Në programin “Forcat e luftimit” 02120 të pakësohet fondi prej 33 000 000 (tridhjetë e tre milionë) lekësh në shpenzimet korente.

Ngarkohen Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

j.l./ dita

Shiko dhe këto

“Kjo ditë nuk është e lehtë për PD”/ Ironia e Ramës me opozitarët: Duhet të kemi respekt për traumat e të tjerëve

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur kryedemokratit Lulzim Basha, i fundit ky që pak më …